Reporter, redaktor, specjalizuje się w problematyce Europy Wschodniej i Górnego Śląska. Autor książek reporterskich „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku” (wyróżnionej Nagrodą Literacką Nike oraz Nike czytelników, nominowanej do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus, nagrody Ambasador Nowej Europy i Międzynarodowej Nagrody im. Witolda Pileckiego, a także przełożonej na język śląski) oraz „Królowie strzelców. Piłka w cieniu imperium” (książka została przełożona na język ukraiński, a spektakl na jej podstawie wystawiono w Teatrze Nowym w Zabrzu). Autor sztuk teatralnych „Nikaj” (Teatr Zagłębia, reż. Robert Talarczyk) i „Weltmajstry” (Teatr Korez, reż. Robert Talarczyk). Pochodzi z Gliwic, mieszka w Katowicach.

W 2016 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Malarstwa i Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Obecnie jest studentką Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Posługuje się głównie malarstwem i szeroko rozumianą rzeźbą. Interesują ją kwestie związane z postrzeganiem płci społeczno-kulturowej, systemowym wyzyskiem oraz użyciem troski jako narzędzia do walki z opresją.

Prawniczka, reporterka i aktywistka. Absolwentka Polskiej Szkoły Reportażu i warsztatów literackich Mikołaja Grynberga w JCC i Fundacji Miasto Literatury. Interesuje ją pisanie zaangażowane, które może doprowadzić do zmian społecznych i legislacyjnych. Przez pryzmat historii osobistych dąży do pokazania szerszych problemów, w szczególności osób zmarginalizowanych i wykluczonych. Obecnie pracuje nad książką o osobach w stanach okołośpiączkowych, które muszą walczyć o swoją podmiotowość, godność i samostanowienie.

Zajmuje się sztuką zaangażowaną, popularyzacja działań prospołecznych i arteterapii wśród osób społecznie wyłączonych i dyskryminowanych. Od 2013 roku działa w więzieniach, ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, ośrodkach dla osób wykluczonych intelektualnie, organizując i prowadząc zajęcia/warsztaty artystyczne.

Multi-instrumentalist graduated from the prestigious master’s degree in „Music and MediaTechnologies” of Trinity College, Dublin. His fascination for bridges between art and technology was the starting point of a crazy and creative DIY project, in which he diverts the school codes of musical creation by using electroacoustic techniques and technological innovations to compose deeply festive andgenerous music.