Autor

Marta Szadowiak

Przeglądanie

Historyczka sztuki , kuratorka i edukatorka. Z wykształcenia pedagożka i historyczka sztuki,
zajmuje się edukacją poprzez sztukę oraz animacją społeczną. Od 1989 realizuje roku autorskie
projekty DZIECKO SZTUKA KONTAKT. Zrealizowała około 1800 warsztatów twórczych i akcji w przestrzeni miejskiej. Pomysłodawczyni 3 międzynarodowych konferencji poświęconych wychowaniu
przez sztukę. Autorka akcji : UTOPIA, PUSTKA, CIAŁO, LABORATORIUM MIASTA, POEZJA ULICY i DZIECI KOCHAJĄ SZTUKĘ, WSPÓŁPRACA. Prowadzi działalność wykładową, publikuje. Współpracuje z instytucjami kultury w Polsce i w Europie. Jest kuratorem projektu Future Artist i Galerii Ściana Sztuki Dziecka w Katowicach. Od 2012 kieruje Domem Oświatowym Biblioteki Śląskiej oraz działalnością
wystawienniczą Galerii Intymnej. Inicjatorka projektu „Badania nad zwiększeniem kompetencji
młodych ludzi z rejonu Śląska do odbioru sztuki najnowszej wraz z kadr animatorów kultury” oraz
powołania Forum Animatorów Sztuki Najnowszej. Z-ca Przewodniczącej P. K. Wychowania Przez Sztukę InSEA. Stypendystka MKiDN. Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury. W sferze jej zainteresowań leży wspólny obszar dla pedagogiki, psychologii i sztuki wizualnej.

Menedżerka sztuki i kuratorka z Białorusi. Pracuje w sektorze kultury od około 15 lat. Mieszka w Warszawie od 2021 roku. Współpracuje z polskimi instytucjami kultury jako animatorka społeczności białoruskiej. Jest autorką projektu integracji białoruskich postaci kultury w Polsce. Kuratorka projektów edukacyjnych i wystawienniczych. Autorka bloga artystycznego Little Hedonist https://www.instagram.com/olga.mzhelskaya/ . Obszary zainteresowań: praca ze społecznościami, dziedzictwo kulturowe, polityka, feminizm.