Zyta Rudzka – pisarka i dramatopisarka. Napisała takie powieści jak Białe klisze, Mykwa, Ślicznotka doktora Josefa, Krótka wymiana ognia, która otrzymała Nagrodę Literacką Gdynia, weszła do finału Nagrody Literackiej Nike 2019 i została uznana za jedną z dziesięciu najlepszych polskich książek dekady przez tygodnik „Polityka”.

Ada Rączka (ur. 1997), absolwentka Fine Arts w Städelschule. Pracuje z obrazami, tekstem i wideo. Szuka sposobów reprezentacji prac reprodukcyjnych (ang. reproductive work), m.in czynności sprzątania, gotowania, dbania i opieki. Autorka książki poetyckiej „Nie róbmy nic, błagam. Ale powiedzmy innym, że robiłyśmy.” (2019)

Gościem szóstej Rozmowy jest Alicja Jelińska, kuratorka projektu Rezydencje Artystyczne w Gdańsku-Oliwie. Rozmawiałyśmy o sieciowaniu środowiska artystycznego w mieście, organizowaniu wydarzeń w prywatnych przestrzeniach i potrzebie zdefiniowania statusu artysty jako zawodu.

Katarzyna Wojtczak i Martyna Miller ze społeczności DOMIE były rozmówczyniami piątej Rozmowy. Mówimy o gościnności, o pracy ze starym budynkiem jako narzędziem i dziełem sztuki oraz o potrzebie tworzenia społeczności wokół projektu.

Gościem czwartej Rozmowy jest Diane Giraud, dyrektorka artystyczna projektu In Limen. Mówimy o opiece, wyzwaniach stojących przed sztuką performance w obecnej rzeczywistości i o tworzeniu projektów w oparciu o lokalizacje i dialog.

The guest of the fourth Conversation is Diane Giraud, artistic director of In Limen. We talk about care, the challenges facing performance art in today’s reality and about creating projects based on location and dialogue.

Druga Rozmowa z serii to głos Katie Zazenski i Martyny Stołpiec z warszawskiego Stroboskop ArtSpace. Będzie o wzajemnym wsparciu w sektorze kultury, działalności artystycznej online w ostatnich miesiącach oraz o potrzebie większych zmian w myśleniu na temat ekologii w sztuce.

The second Conversation brings together Katie Zazenski and Martyny Stołpiec from Warsaw’s Stroboskop ArtSpace. We talk about importance of network within cultural field, online activities of art institutions and artists in last months and about the need of major changes in the way we think about the ecology in arts.

Pierwsza Rozmowa z nowego cyklu jest z Diogo da Cruz, portugalskim artystą interdyscyplinarnym o pandemii, przyszłości świata sztuki i kryzysie klimatycznym.
First Conversation from the new series is with Diogo da Cruz, Portuguese interdisciplinary artist about pandemic situation, future of the art world and climate crisis.

Tekst dostępny po polsku i angielsku. Text available in Polish and English.