Kategoria

Bez kategorii

Kategoria

Rocznik ’96, absolwentka łódzkiej ASP.
Interesuje ją słowo, język, komunikacja i jej brak // radykalna bierność // przeszłość, która nadejdzie // sny, w których drzemały pewności i marginesy rzeczywistości.
W Goyki 3 zajmowała się spekulacją na temat czasu, fakturami i zmarszczeniami chwilek, gęstościami momentów. Przeprowadziła warsztaty ze spekulatywnego wyobrażania czasu oraz wydrukowała zina w pracowni sitodruku w Inkubatorze.

Zajmuje się reżyserowaniem, dramaturgią i pisaniem na scenę. Jest tegoroczną absolwentką Wydziału Reżyserii Dramatu Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych. Stypendystka European Theatre Convention na rok 2023.

Rezydentka programów: Heart of Europe (2023), Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego: Nowy Yorick (2023), Komuny//Warszawa (2023), Sceny Nowej Dramaturgii (2022), Sopot NonFiction (2021), dwukrotnie Młodzi i Nowy (Łódź, 2021 i 2022), Młodzi w Starym: online (2020), Młodzi w Starym (Kraków, 2019).

Rachel Rouzaud ukończyła szkołę architektury w Wersalu (ENSA V) w 2022 roku, obecnie pracuje w biurze architektonicznym i jednocześnie prowadzi praktykę artystyczną. Ponadto wykłada również w szkołach architektury w Wersalu i Bordeaux. Zainspirowana podróżami studyjnymi do Chin i Japonii, zaangażowała się w kody reprezentacji, czyli nowe sposoby komunikowania projektów architektonicznych poprzez produkcję obiektów hybrydowych, a dokładniej w znajdowanie obiektów do rozmowy o architekturze z nie-architektami. Jej wykorzystanie dywanów i architektury są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie się uzupełniają.

Historyczka sztuki , kuratorka i edukatorka. Z wykształcenia pedagożka i historyczka sztuki,
zajmuje się edukacją poprzez sztukę oraz animacją społeczną. Od 1989 realizuje roku autorskie
projekty DZIECKO SZTUKA KONTAKT. Zrealizowała około 1800 warsztatów twórczych i akcji w przestrzeni miejskiej. Pomysłodawczyni 3 międzynarodowych konferencji poświęconych wychowaniu
przez sztukę. Autorka akcji : UTOPIA, PUSTKA, CIAŁO, LABORATORIUM MIASTA, POEZJA ULICY i DZIECI KOCHAJĄ SZTUKĘ, WSPÓŁPRACA. Prowadzi działalność wykładową, publikuje. Współpracuje z instytucjami kultury w Polsce i w Europie. Jest kuratorem projektu Future Artist i Galerii Ściana Sztuki Dziecka w Katowicach. Od 2012 kieruje Domem Oświatowym Biblioteki Śląskiej oraz działalnością
wystawienniczą Galerii Intymnej. Inicjatorka projektu „Badania nad zwiększeniem kompetencji
młodych ludzi z rejonu Śląska do odbioru sztuki najnowszej wraz z kadr animatorów kultury” oraz
powołania Forum Animatorów Sztuki Najnowszej. Z-ca Przewodniczącej P. K. Wychowania Przez Sztukę InSEA. Stypendystka MKiDN. Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury. W sferze jej zainteresowań leży wspólny obszar dla pedagogiki, psychologii i sztuki wizualnej.

Menedżerka sztuki i kuratorka z Białorusi. Pracuje w sektorze kultury od około 15 lat. Mieszka w Warszawie od 2021 roku. Współpracuje z polskimi instytucjami kultury jako animatorka społeczności białoruskiej. Jest autorką projektu integracji białoruskich postaci kultury w Polsce. Kuratorka projektów edukacyjnych i wystawienniczych. Autorka bloga artystycznego Little Hedonist https://www.instagram.com/olga.mzhelskaya/ . Obszary zainteresowań: praca ze społecznościami, dziedzictwo kulturowe, polityka, feminizm.

Barbara Gryka pochodzi z polskiej wsi Końskowola. Jest absolwentką Wydziału Sztuki Mediów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2019 roku uzyskała dyplom w Pracowni Działań Przestrzennych Mirosława Bałki. Obecnie jest doktorantką w Pracowni Przestrzeni Działania Dźwięku, prowadzonej przez dr hab. Katarzynę Krakowiak, na macierzystej uczelni. W swojej praktyce zajmuje się działaniami performatywnymi. Pracuje z ludźmi, którzy niekoniecznie zajmują się sztuką. Jej ulubionym zajęciem jest rozmawianie, lubi też podglądać innych ludzi, ich zachowania i styl życia. W projekcie „Architektura od Środka”, odwiedzała swoich sąsiadów w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, pukając do ich drzwi i prosząc o rozmowę. Ma w planach dalsze odwiedzanie modernistycznych polskich blokowisk. W „Tańcu Motocykli” przewodziła grupie ośmiu mężczyzn na motocyklach, którzy tańczyli lubelski taniec ludowy.

Joanna Ostrowska – doktorka nauk humanistycznych w zakresie historii, studiowała również w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ, Katedrze Judaistyki UJ, Gender Studies UW, Zakładzie Hebraistyki UW i PWSFTviT w Łodzi. Wykładowczyni akademicka, krytyczka filmowa, dramaturżka. Zajmuje się tematyką związaną z przemocą seksualną w czasie II wojny światowej i zapomnianymi ofiarami nazizmu. Autorka głośnej książki „Przemilczane. Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej” (2018), za którą otrzymała Mauthausen-Memorial-Forschungspreis oraz “Oni. Homoseksualiści w czasie II wojny światowej” nagrodzonej Nike Czytelniczek i Czytelników 2022.

Szymon Szewczyk, artysta audiowizualny, scenograf, projektant. Autor muzyki teatralnej i eksperymentalnego elektronicznego projektu DMKHV. Ukończył studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Interesują go relacje człowieka z jego materialnym i kulturowym otoczeniem oraz poszukiwanie nieoczywistych powiązań między z pozoru odległymi zjawiskami, teorie spiskowe, kreatywna prowizorka, tymczasowość, tanie materiały, DIY, nadmiar informacji, podejrzane naukowe teksty, głupie żarty, śmiertelna powaga, śmieci, imitacje, zmyślone rytuały, oswojona egzotyka.

Absolwentka wydziału Reżyserii Dramatu (specjalizacja dramaturgia) w krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego, słuchaczka podyplomowych Gender Studies IBL PAN, uczestniczka warsztatów dramatopisarskich Laboratorium Dramatu Nowe Epifanie, uczestniczka kursu Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS we współpracy z Nowym Teatrem.

Reporter, redaktor, specjalizuje się w problematyce Europy Wschodniej i Górnego Śląska. Autor książek reporterskich „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku” (wyróżnionej Nagrodą Literacką Nike oraz Nike czytelników, nominowanej do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus, nagrody Ambasador Nowej Europy i Międzynarodowej Nagrody im. Witolda Pileckiego, a także przełożonej na język śląski) oraz „Królowie strzelców. Piłka w cieniu imperium” (książka została przełożona na język ukraiński, a spektakl na jej podstawie wystawiono w Teatrze Nowym w Zabrzu). Autor sztuk teatralnych „Nikaj” (Teatr Zagłębia, reż. Robert Talarczyk) i „Weltmajstry” (Teatr Korez, reż. Robert Talarczyk). Pochodzi z Gliwic, mieszka w Katowicach.