Kategoria

Bez kategorii

Kategoria

Druga Rozmowa z serii to głos Katie Zazenski i Martyny Stołpiec z warszawskiego Stroboskop ArtSpace. Będzie o wzajemnym wsparciu w sektorze kultury, działalności artystycznej online w ostatnich miesiącach oraz o potrzebie większych zmian w myśleniu na temat ekologii w sztuce.

The second Conversation brings together Katie Zazenski and Martyny Stołpiec from Warsaw’s Stroboskop ArtSpace. We talk about importance of network within cultural field, online activities of art institutions and artists in last months and about the need of major changes in the way we think about the ecology in arts.

Pierwsza Rozmowa z nowego cyklu jest z Diogo da Cruz, portugalskim artystą interdyscyplinarnym o pandemii, przyszłości świata sztuki i kryzysie klimatycznym.
First Conversation from the new series is with Diogo da Cruz, Portuguese interdisciplinary artist about pandemic situation, future of the art world and climate crisis.

Tekst dostępny po polsku i angielsku. Text available in Polish and English.

# Unidxs pelo presente e futuro da cultura em portugal – zjednoczeni dla teraźniejszości i przyszłości kultury w Portugalii – jako ruch powstało w kwietniu tego roku. Późna reakcja rządu i skromne dofinansowanie dla artystów, spowodowało lawinową reakcję pracowników kultury. Czternaście różnych struktur zjednoczyło się i utworzyło unię, w ramach której zbadali obecną sytuacje sektora kulturalnego kraju.

Nowa seria na blogu to przegląd oddolnych inicjatyw artystycznych w różnych krajach, które powstały w odpowiedzi na sytuację pandemiczną.

Zróżnicowane konteksty lokalne osób pracujących w sektorze kultury – artystów, kuratorów, producentów wydarzeń i innych – mamy nadzieję pozwolą nam na stronach bloga zarysować, choć częściowo, obraz jak organizują się niezależni inicjatywy i jak sytuacja kryzysowa może uformować porządek nowej normalności.

The residencies under the AiR Goyki 3 programme will be dedicated to a wide group of artists – creators of visual art, writers, performance artists, musicians, and individuals involved in the popularisation of science from Poland and abroad – and they will consist in supporting the activities of residents in the space of Art Inkubator.

Rezydencje odbywające się w ramach AiR Goyki 3 będą skierowane do szerokiej grupy artystów, zapraszając do dialogu twórców z dziedziny sztuk wizualnych, pisarzy, artystów performatywnych, muzyków oraz osoby zajmujące się popularyzacją nauki – z Polski i zagranicy – i polegać będą na wspieraniu działań rezydentów w przestrzeni Art Inkubatora.