Autor

Kasia Sobczak

Przeglądanie

Gościem szóstej Rozmowy jest Alicja Jelińska, kuratorka projektu Rezydencje Artystyczne w Gdańsku-Oliwie. Rozmawiałyśmy o sieciowaniu środowiska artystycznego w mieście, organizowaniu wydarzeń w prywatnych przestrzeniach i potrzebie zdefiniowania statusu artysty jako zawodu.

Katarzyna Wojtczak i Martyna Miller ze społeczności DOMIE były rozmówczyniami piątej Rozmowy. Mówimy o gościnności, o pracy ze starym budynkiem jako narzędziem i dziełem sztuki oraz o potrzebie tworzenia społeczności wokół projektu.

Gościem czwartej Rozmowy jest Diane Giraud, dyrektorka artystyczna projektu In Limen. Mówimy o opiece, wyzwaniach stojących przed sztuką performance w obecnej rzeczywistości i o tworzeniu projektów w oparciu o lokalizacje i dialog.

The guest of the fourth Conversation is Diane Giraud, artistic director of In Limen. We talk about care, the challenges facing performance art in today’s reality and about creating projects based on location and dialogue.

Druga Rozmowa z serii to głos Katie Zazenski i Martyny Stołpiec z warszawskiego Stroboskop ArtSpace. Będzie o wzajemnym wsparciu w sektorze kultury, działalności artystycznej online w ostatnich miesiącach oraz o potrzebie większych zmian w myśleniu na temat ekologii w sztuce.

The second Conversation brings together Katie Zazenski and Martyny Stołpiec from Warsaw’s Stroboskop ArtSpace. We talk about importance of network within cultural field, online activities of art institutions and artists in last months and about the need of major changes in the way we think about the ecology in arts.

Pierwsza Rozmowa z nowego cyklu jest z Diogo da Cruz, portugalskim artystą interdyscyplinarnym o pandemii, przyszłości świata sztuki i kryzysie klimatycznym.
First Conversation from the new series is with Diogo da Cruz, Portuguese interdisciplinary artist about pandemic situation, future of the art world and climate crisis.

Tekst dostępny po polsku i angielsku. Text available in Polish and English.

# Unidxs pelo presente e futuro da cultura em portugal – zjednoczeni dla teraźniejszości i przyszłości kultury w Portugalii – jako ruch powstało w kwietniu tego roku. Późna reakcja rządu i skromne dofinansowanie dla artystów, spowodowało lawinową reakcję pracowników kultury. Czternaście różnych struktur zjednoczyło się i utworzyło unię, w ramach której zbadali obecną sytuacje sektora kulturalnego kraju.