W nowym cyklu będziemy rozmawiać z artystami, kuratorami i przedstawicielami projektów artystycznych. Przez najbliższe dwa miesiące blog będzie platformą wymiany myśli o świecie, widzianym z perspektywy indywidualnych osób z różnych stron Polski i Europy. 

Goyki 3 Art Inkubator

Poruszymy istotne dla nas tematy, takie jak kryzys klimatyczny i relacja pomiędzy istotami ludzkimi i naturą. Zapytamy o pojęcie opieki, współdziałania i współistnienia w strukturach społecznych i artystycznych. Spróbujemy spojrzeć na kwestie odpowiedzialności w obecnej płynnie zmieniającej się rzeczywistości. 

Czy w perspektywie czasu uda nam się wypracować model funkcjonowania w nowej rzeczywistości, jednocześnie kontynuując wspólne starania o lepszą przyszłość dla nas i naszej planety? 

Jak kultura może odpowiadać na kryzys wartości, dynamiczne i długofalowe zmiany, które dokonują się na naszych oczach od lat? 

Jak działać lokalnie, ekologicznie i we współpracy ze sobą?  

Zapraszamy na nowy cykl od przyszłego tygodnia. 

Kasia Sobczak
Autor

Kasia jest z Sopotu, ale od ponad trzech lat mieszka w Portugalii. Pracuje jako niezależny kurator sztuk wizualnych. Niedawno dołączyła do zespołu centrum rezydencyjnego PADA Studios, gdzie wspiera założycieli projektu w jego rozwoju. W maju 2019 roku ukończyła CuratorLab na sztokholmskim uniwersytecie Konstfack. Od 2017 współtworzy kolektyw kuratorski Da Luz, który współpracuje z młodymi artystami z Lizbony. W swojej praktyce odnosi się do historii miejsc lub osób. Lubi archiwa, biblioteki i nieoczywiste lokalizacje. Często w narracji projektów nawiązuje do przestrzeni, tworząc doświadczenia zamiast prezentacji. W wolnych chwilach oprowadza po lizbońskich galeriach sztuki i pracowniach artystów albo spędza czas nad wodą.