„Cyborgi, jak ustaliła filozof Donna Haraway, nie okazują czci. Nie pamiętają kosmosu.”

Wystawy powstają przy współpracy Muzeum Sztuki Nowoczesnej z artystami i muzeami na całym świecie, przez co bardzo często przyciągają uwagę międzynarodową. Muzeum Sztuki Nowoczesnej otrzymało specjalne wyróżnienie Europejskiego Muzeum Roku i było jednym z najlepszych kandydatów do nagrody Szwedzkiego Muzeum Roku, a także do nagrody Muzeum Rady Europy.

 

Rocznik ’96, absolwentka łódzkiej ASP.
Interesuje ją słowo, język, komunikacja i jej brak // radykalna bierność // przeszłość, która nadejdzie // sny, w których drzemały pewności i marginesy rzeczywistości.
W Goyki 3 zajmowała się spekulacją na temat czasu, fakturami i zmarszczeniami chwilek, gęstościami momentów. Przeprowadziła warsztaty ze spekulatywnego wyobrażania czasu oraz wydrukowała zina w pracowni sitodruku w Inkubatorze.

Zajmuje się reżyserowaniem, dramaturgią i pisaniem na scenę. Jest tegoroczną absolwentką Wydziału Reżyserii Dramatu Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych. Stypendystka European Theatre Convention na rok 2023.

Rezydentka programów: Heart of Europe (2023), Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego: Nowy Yorick (2023), Komuny//Warszawa (2023), Sceny Nowej Dramaturgii (2022), Sopot NonFiction (2021), dwukrotnie Młodzi i Nowy (Łódź, 2021 i 2022), Młodzi w Starym: online (2020), Młodzi w Starym (Kraków, 2019).

Rachel Rouzaud ukończyła szkołę architektury w Wersalu (ENSA V) w 2022 roku, obecnie pracuje w biurze architektonicznym i jednocześnie prowadzi praktykę artystyczną. Ponadto wykłada również w szkołach architektury w Wersalu i Bordeaux. Zainspirowana podróżami studyjnymi do Chin i Japonii, zaangażowała się w kody reprezentacji, czyli nowe sposoby komunikowania projektów architektonicznych poprzez produkcję obiektów hybrydowych, a dokładniej w znajdowanie obiektów do rozmowy o architekturze z nie-architektami. Jej wykorzystanie dywanów i architektury są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie się uzupełniają.

Historyczka sztuki , kuratorka i edukatorka. Z wykształcenia pedagożka i historyczka sztuki,
zajmuje się edukacją poprzez sztukę oraz animacją społeczną. Od 1989 realizuje roku autorskie
projekty DZIECKO SZTUKA KONTAKT. Zrealizowała około 1800 warsztatów twórczych i akcji w przestrzeni miejskiej. Pomysłodawczyni 3 międzynarodowych konferencji poświęconych wychowaniu
przez sztukę. Autorka akcji : UTOPIA, PUSTKA, CIAŁO, LABORATORIUM MIASTA, POEZJA ULICY i DZIECI KOCHAJĄ SZTUKĘ, WSPÓŁPRACA. Prowadzi działalność wykładową, publikuje. Współpracuje z instytucjami kultury w Polsce i w Europie. Jest kuratorem projektu Future Artist i Galerii Ściana Sztuki Dziecka w Katowicach. Od 2012 kieruje Domem Oświatowym Biblioteki Śląskiej oraz działalnością
wystawienniczą Galerii Intymnej. Inicjatorka projektu „Badania nad zwiększeniem kompetencji
młodych ludzi z rejonu Śląska do odbioru sztuki najnowszej wraz z kadr animatorów kultury” oraz
powołania Forum Animatorów Sztuki Najnowszej. Z-ca Przewodniczącej P. K. Wychowania Przez Sztukę InSEA. Stypendystka MKiDN. Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury. W sferze jej zainteresowań leży wspólny obszar dla pedagogiki, psychologii i sztuki wizualnej.