Rezydencje odbywające się w ramach AiR Goyki 3 będą skierowane do szerokiej grupy artystów, zapraszając do dialogu twórców z dziedziny sztuk wizualnych, pisarzy, artystów performatywnych, muzyków oraz osoby zajmujące się popularyzacją nauki – z Polski i zagranicy – i polegać będą na wspieraniu działań rezydentów w przestrzeni Art Inkubatora.

W ramach dwóch pierwszych edycji AiR Goyki 3 w 2021 roku, zapraszamy do udziału twórców z dziedziny literatury i sztuk wizualnych.

W AiR Goyki 3 interesuje nas proces twórczy i dialog z artystami. Kieruje nami krytyczna refleksja nad współczesnym światem i społeczeństwem. Nie określamy rezultatu końcowego, nie narzucamy tematu. Wspieramy działania przemyślane, projekty skupione na researchu, które biorą pod uwagę miejsce swojej realizacji, tj. miasto Sopot oraz przestrzeń Art Inkubatora oraz takie, które zakładają budowanie relacji z ludźmi i otoczeniem. Poprzez zapraszanie na rezydencje twórców z pogranicza różnych dziedzin mamy nadzieję na sieciowanie środowisk współpracy i rezultatów w postaci multidyscyplinarnych projektów. 

Willa przy ul. Goyki 3, zdj. Roman Jocher

W ramach rezydencji artystycznej Art Inkubator zapewnia rezydentom:

– pracownię w siedzibie Art Inkubator; pierwszy sezon rezydencji odbędzie się pomiędzy stałą, a tymczasową siedzibą Art Inkubatora

– opiekę kuratorską w czasie trwania rezydencji artystycznej 

– budowanie kontaktów rezydenta z lokalną sceną artystyczną, organizację spotkań oraz wizyt w instytucjach zgodnych z profilem działalności artystycznej rezydenta

– zakwaterowanie w Sopocie dla dwóch osób na okres rezydencji artystycznej odbywającej się w miesiącach kwiecień – czerwiec

– pokrycie kosztów realizacji projektu do kwoty 8000 zł brutto w przypadku rezydencji odbywającej się w miesiącach wrzesień – listopad;

Czas trwania rezydencji to dwa miesiące i w tym czasie rezydenci zobowiązani są do pobytu i realizowania działalności artystycznej w Sopocie.  

Osoby, którym przyznano rezydencję artystyczną będą zobowiązane do zorganizowania minimum jednego spotkania otwartego dla publiczności, nawiązującego do ich twórczości artystycznej.


Art Inkubator nie pokrywa kosztów podróży rezydentów.

Art Inkubator nie pobiera opłaty udział w programie rezydencji artystycznych.

Pierwszy open call w ramach AiR Goyki 3 jest opublikowany i otwarty do 12.11.2020. Więcej informacji w zakładce Nasze cykle na goyki3.pl

Kontakt w sprawie programu rezydencji: air@goyki3.pl

Kasia Sobczak
Autor

Kasia jest z Sopotu, ale od ponad trzech lat mieszka w Portugalii. Pracuje jako niezależny kurator sztuk wizualnych. Niedawno dołączyła do zespołu centrum rezydencyjnego PADA Studios, gdzie wspiera założycieli projektu w jego rozwoju. W maju 2019 roku ukończyła CuratorLab na sztokholmskim uniwersytecie Konstfack. Od 2017 współtworzy kolektyw kuratorski Da Luz, który współpracuje z młodymi artystami z Lizbony. W swojej praktyce odnosi się do historii miejsc lub osób. Lubi archiwa, biblioteki i nieoczywiste lokalizacje. Często w narracji projektów nawiązuje do przestrzeni, tworząc doświadczenia zamiast prezentacji. W wolnych chwilach oprowadza po lizbońskich galeriach sztuki i pracowniach artystów albo spędza czas nad wodą.